Mezi vnějším tělesným pohybem a dýchacím pohybem existuje určitá souvislost. Vnější pohyb ovlivňuje dech, tam, kde se pohybuji, směřuje se i pohyb dechu. Když třeba zvednu paží, abych něco sundala ze skříně, dech se, když mu to umožním a nesnažím se jej vůlí zadržovat, připojí a pohybuje se v horní části těla. Cítím to tak, že když natahují určitou část těla, například záda, směřuje tam nádech, zatímco výdech provází návrat do výchozí pozice.

Když pomalu a s vnitřní účastí pohybuji nejdřív klouby jedné nohy: kotníkem, kolenem a pak kyčlí. Pak cítím procvičovanou nohu jako prostornější a prostupnější než nohu neprocvičenou. Noha vnímám jako oživenou jemným pohybem a dechem.

Asi nejdůležitější pro souhru vnitřního a vnějšího pohybu je neprovádět vnější pohyb, tedy pohyb kloubů mechanicky, ale být tím, co právě děláme. Vztah k tělu musí přicházet zevnitř.

Dech působí i na pohyb vnější. Když například stojíme na jedné noze a zadržujeme dech, začneme se vychylovat na jednu nebo na druhou stranu. Teprve pohyb prostoupená dechem je v rovnováze.

Ne jen tak leží orgán rovnováhy v našem těle v blízkosti dechového centra.

Další souhru dechu a vnějšího pohybu je možno pociťovat i v jemnosti vnějšího pohybu. Čím jemnější je vnější pohyb, tím hlouběji sahá účinek. Čím je vnější pohyb hrubší, tím více se účinek omezuje na vnější svalstvo.

To souvisí s činnosti malého mozku, tedy zadního mozku. Jemné pohyby a jejich vzájemná souhra jsou řízeny malým mozkem a dostávají se k nám skrze pocitovou rovinu.

Pedagožka Gisela Reiners ze svých praktických zkušeností objasňuje rozdílné funkce velkého a malého mozku.

Velký mozek – motorický systém

  1. Hrubá regulace – rozhýbání svalových skupin, projev v končetinách
  2. Pohyb je náhlý přerušovaný, nárazový
  3. Impulzy jsou soustředěné na určitý cíl
  4. Svalstvo je v neustálém napětí nebo náhle ochabne, snadno se unaví

Malý mozek  – citový mozek

  1. Jemná regulace – impulz vychází ze středu těla, z trupu
  2. Pohyb je zaoblený, harmonizovaný
  3. Impulzy jsou sladěné s okolím
  4. Svalstvo prochází procesem střídaní napětí a uvolnění, je schopno regenerace

Za mě jako lektorky jógy a Pilates je mi velmi příjemný pohyb s dechem, který se šíří až do nitra a zanechá tak pocit celkové vyrovnanosti.

Orgán rovnováhy, centrum dechu a malý mozek tak spolupracují v jemně vybalancovaném souladu.