TCM

Tradiční čínská medicína vnímá tělo jako vysoce provázaný celek, v němž stav jednoho orgánu ovlivňuje jiný. Základní pojmy tohoto pohledu na tělo jsou energie qi, principy Jin a Jang a učení o pěti prvcích. Jako terapeut TČM se opírám o zdravovědný systém, kultivovaný po několik tisíciletí, který obstál ve zkoušce časem a po dlouhou dobu své existence pomohl mnoha milionům lidí na celém světě. Systém, který postupujícím věkem neztrácí na kvalitě, ale získává na zkušenostech.

Na začátku spolu absolvujeme vstupní pohovor, během kterého zmapuji silné a slabé články vašeho organizmu. Pohovor trvá kolem 60 minut, hodně a detailně se vyptám na vše související s vaším zdravotním stavem, beru v úvahu příznaky nemoci nebo duševního rozpoložení tak, jak se mění v čase, vaši konstituci, vlivy prostředí, ve kterém žijete i vliv ročního období, provedeme diagnostiku jazyka. Ze sebraných dat sestavím obraz nerovnováhy a navrhnu strategii léčby.

Podle zvolené léčby pacient dochází pravidelně na akupunkturu, masáže a podstupuje léčbu bylinami.

Zhruba po dvou až třech týdnech přichází na kontrolu. Terapeut může doporučit úpravu jídelníčku či životního stylu, jednotlivé nástroje TČM se často vzájemně kombinují.

Důležitá je spolupráce klientů, pocit zodpovědnosti za své vlastní zdraví. Kde je terapeut i pacient „na jedné lodi a veslují stejným směrem“, je reálná možnost, že se brzy k cíli dostanou.

 

 

Fytoterapie =

Bylinná léčba

Je velmi silným nástrojem TČM, bylinné směsi se skládají z několika bylin, každá bylina má svou funkci a hierarchické postavení ve směsi a společně táhnou za jeden provaz. Odvar z bylinné směsi je to nejsilnější, co nám byliny dokážou předat.

Kromě odvaru/tangu lze nechat bylinné směsi připravit v tabletách/pianech či v granulované podobě. Byliny mají za úkol najít v organizmu chybný mód, ten přeprogramovat a stav stabilizovat. V praxi to znamená, že pacient dostane bylinnou směs např. na tři týdny, v závěru dávky přijde na kontrolu, kdy zjišťuji, co se v uplynulé době změnilo/nezměnilo, zlepšilo či nově objevilo. Sleduji jazyk a pulz. Ze zpětné vazby posuzuji, jestli stávající bylinná směs odpovídá aktuálnímu stavu pacienta, nebo jestli se obraz nerovnováhy vyvinul dál, čímž i já musím další dávku bylin upravit dle nové situace. Postupně pokračujeme až k cíli, uzdravení.

                       Dietetika

Dietetika je důležitá, protože stravou každý den, a několikrát denně, ovlivňujeme vnitřní chemizmus a tedy rovnováhu organizmu. Stravování založené na smysluplných pravidlech může spoustě zdravotních problému předejít a mnohou léčbu akcelerovat.

Akupunktura

Spolu s fytoterapií patří k nejsilnějším prostředkům, kterými ovlivňujeme zdravotní stav pacienta. Pomocí akupunkturních jehel se působí na body na akupunkturních drahách – meridiánech, kterými protéká qi (naše vitální energie). Volbou bodů a jejich stimulací napomáhá harmonizovat toku qi a tudíž navození rovnováhy v organismu. Stimulace bodů se provádí nejen jehličkami, ale rovněž baňkami či moxou.

 

Aku Beauty - omlazovací technika podle tradiční čínské medicíny

Co umí tato omlazovací technika?

E

Minimalizovat jemné povrchové vrásky

E

Zvyšuje produkci kolagenu

E

Uvolňuje obličejové svaly

E

Zlepšuje cirkulaci krve a lymfy v obličeji